Warunki budowy biogazowni

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W jakich miejscach biogaz może być fundamentalnym źródłem energii?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady organiczne są kluczowym źródłem do uzyskiwana energii. W rezultacie udaje się znormalizować naloty ściekowe, a oczyszczalnia wcale nie musi czerpać kolejnych źródeł zasilania. Osady ściekowe są wytworami ubocznymi, powstającymi w wyniku procesu oczyszczania ścieków. Fermentacja zachodzi w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Dzięki temu jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadków lokalnych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia łatwo do atmosfery, stwarzając w niej negatywne zmiany, m. in. uszkadzając warstwę ozonową Ziemi. Nadzwyczaj ważne jest, aby go „wyławiać”, gdyż zbyt duże natężenie metanu połączonego z powietrzem jest niepokojące i – zwyczajnie – grozi wybuchem. Dobrym zabiegiem na rozwiązanie niniejszego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to zrobić na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą materię odpadową należy przedziurawić na wylot, natomiast w otworach położyć rury dziurkowane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Końcowymi fragmentami rur są pochodnie do spalania biogazu. Zagrożenie jest naprawdę usuwane, jednak ten sposób posiada jeden poważny mankament: gazu wydzielającego się z wysypiska w ogóle nie można za pomocą żadnej metody zużytkować. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Z tego powodu lepszą metodą jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność składowiska odpadów opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne też stosują technologie oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z resztek po produkcji agrarnej lub ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Pozytywne strony wyzyskiwania biogazu

Oprócz eliminacji uwalniania do atmosfery substancji trujących, korzyści z wykorzystywania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, więc im więcej odbiorców będzie z niego czerpało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich palenia tworzą się trujące związki). Jego cechą jest podnoszenie kondycji nawozu (jest produkowany tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „negatywnych” bakterii oraz jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania stabilizacji humusu w ziemi oraz eliminacja patogenów (w wyniku higienizacji). Co istotne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o prawie 80% intensywność odorów, a wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w decydującym stopniu „uratować” od zabrudzeń.

Zadanie: Wznoszenie instalacji biogazowej

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej zlecić przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie i właściwe upoważnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która oferuje, np. projektowanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, instalację oraz dozór, rekultywację terenów zielonych, przygotowywanie i budowę systemów odgazowania wysypisk śmieci, założenie całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, oddzielnych pomp do odessania biogazu oraz zamontowanie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo posiada znakomitej jakości sprzętem, m. in. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt zbudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości elementów, m.in. od miejsca, wariantu składnika, jaki będzie w niej zużywany czy sumy dofinansowania. Standardowy wydatek wynosi blisko 15 mln zł/MW, a inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeżeli chodzi o skromniejsze biogazownie, które mają moc 230 kW, wtedy koszt wynosi blisko 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w prawie 5 lat. Trzeba pamiętać, iż biogaz kwalifikuje się do jednego spośród niezmiernie stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Proces fermentacji substancji organicznej jest procesem nieustannym, co oznacza, iż zachodzi przez pełen rok. pełny Instalacja biogazowa może zatem nie tylko “wyzerować” budżet, ale także dawać spore zyski. Jest to zależne od okresu przebywania w biogazowni rozkładającej się materii, okazałości pojemników czy poziomu spożytkowania powstałego ciepła.

Jaki teren będzie dobry pod system pozyskiwania biogazu?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (posiada umowę własności lub najmu), ma przynajmniej 2-3 ha i nie ma układu wydłużonego, wąskiego czworokąta. Przed opracowaniem struktury trzeba rzucić okiem, czy w przeciągu paru lat nie uda się zdobyć przyległych działek (przydadzą się do rozbudowy instalacji biogazowej). Kolejnymi etapami są: obejrzenie schematu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. domów wielorodzinnych, lokalizacji sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zbioru substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskiwaniem i stosowaniem biogazu, kliknij w ten odnośnik – Pochodnie do spalania biogazu

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Ok