Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce oraz za granicą wyjątkowo rozpowszechnione, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczba oraz wolny mechanizm odtwarzania za sprawą naturalnych procesów środowiskowych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermalna
 • energia słoneczna
 • hydroenergetyka
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia biomasy

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odrzuty drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę zyskać dwie formy energii – cieplną i elektryczną. Dodatkowo należałoby zużyć ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części, półwyroby powstające z przetwórstwa drzewnego, odrzuty drewnopochodne powstające w trakcie różnych procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, “męty” ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpady powstające w czasie oczyszczania ścieków oraz paliwa, np. – bioetanol, biodiesel oraz biogaz (zatem te półwyroby oraz komponenty, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Należy mieć na uwadze, iż biogaz uzyskuje się również samoczynnie w efekcie rozkładania się masy organicznej. Jeśli chodzi o typ podłoża, jakie jest zużywane przy należytej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, np. odpady z rzeźni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, np. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Którakolwiek instalacja oddana do wytwarzania biogazu posiada indywidualną budowę biorąc pod uwagę wdrożony materiał. W sposób ogólny jednakże można wyszczególnić najważniejsze jej elementy, bez jakich praktycznie w ogóle nie byłaby w stanie funkcjonować: aparatura do pierwotnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie projektowania oraz montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, gdzie wykonuje całościową dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, czy bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (mianowicie biogazie).

Podstawowymi jego składnikami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych pierwiastków kwalifikuje się, m.in. tlen (do 1%). Metan łatwo się zapala, a w wyższym natężeniu – wybuchowy. Dlatego optymalnym środkiem na zagwarantowanie energii dla domu i ochrona natury (metan uszkadza bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa właściwego układu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza struktura służy tylko do generowania biogazu, druga – do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z elementów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w bryłach wysypiska otworów (na wylot). Potem kładzie się w nich rury perforowane – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, natomiast skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Przy użyciu niniejszej metodzie szkodliwe gazy nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu takiej samej konstrukcji, aczkolwiek rozbieżnością jest przyczepienie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska śmieci w łagodniejszy sposób. Oprócz tego zabezpiecza się je warstwą glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Żeby otrzymać maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za sprawą odgazowania aktywnego stosuje się przede wszystkim do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (wraz z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu trafnego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy mają właściwą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu oraz budowaniu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość wyszukać takie usługi, jak:

 • budowa całkowitych układów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie wysypisk śmieci przy użyciu systemu biernego
 • konstruowanie instalacji do przetwarzania i oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • instalacja maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy firmy w jakiejkolwiek chwili służą pomocą. Są w stanie zrobić wstępną analizę co do dochodowości całej inwestycji. Ponad to mamy możliwość poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, monitoring, renowację i naprawę konkretnych urządzeń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, ten odnośnik zaprowadzi Cię na właściwą stronę – Biogaz

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Ok