Dobry prawnik w dochodzeniu odszkodowań

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie wiele osób doznaje szkód na skutek przeróżnych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz głośniej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako wyspecjalizowani adwokaci mamy obowiązek przedstawić Wam istotne wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta publikacja rozszerzy Waszą świadomość i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Mimo, że w lekturze prawniczej nie zostało ostatecznie sformułowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zarażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być wywołany przez złą ocenę, jeśli spowodowała ona złe leczenie albo spowolniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obowiązującą wiedzą medyczną leczenie i wykonanie zabiegu operacyjnego, w efekcie którego powstała określona szkoda, jak i wdrożenie preparatu zdrowotnego lub artykułu lekarskiego, który okazał się być nieskuteczny i niewłaściwy dla konkretnego pacjenta. Na tym tle wyróżnia się trzy główne rodzaje błędu lekarskiego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od wypadku, który przyczynił się do powstania danej szkody. Wypadek komunikacyjny określany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział co najmniej jeden pojazd (silnikowy lub bez takiego napędu) jak i którego wynikiem są straty w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Ofiarą wypadku może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku drogowym mogą partycypować również rowerzyści, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najistotniejszą przesłanką kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać formę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które powstały w efekcie incydentu, bierze się pod uwagę podczas analizy wielkości zadośćuczynienia. Tymczasem zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli specjalistę, który kwalifikuje rozmiar strat. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Zaprojektowana w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych charakteryzuje wypadek w pracy jako niespodziewane zdarzenie wywołane przesłanką materialną powodujące uszczerbek lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika zwykłych funkcji albo zleceń pracodawców,
  • w trakcie lub w związku z świadczeniem przez pracownika aktywności na rzecz zleceniodawcy nawet bez zlecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji przełożonego w trasie między miejscem funkcjonowania przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze umowy.

Najważniejszym fragmentem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy określa właściwość, która wynikła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny niezależne uznaje się między innymi funkcjonowanie maszyn, energii energetycznej, materiałów chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek pracowniczy może mieć także związek z ignorancją pozostałych osób, które są odpowiedzialne za stosowne zabezpieczenie miejsca pracy lub groźnych przedmiotów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, wieloaspektową machinę procedur. Pokrzywdzony w incydencie w pracy ma możliwość dochodzenia jednorazowego odszkodowania z ZUS. Co więcej, na zasadach ogólnych, może on żądać restytucji zaznanej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych w tym miejscu przypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne odszkodowanie dobrze jest jest się postarać, choćby ze względu na to, że zdobyte pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Nasi prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w zakresie odzyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy sprawdzoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pasją zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej sytuacji. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj szybką pomoc. kancelaria adwokacka Toruń

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Ok